Baner

Predstavnici DRI na 23. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore

Podgorica, 13. decembar  2021. godine – Senator dr Branislav Radulović i državni revizor - načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na 23. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je razmatran Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu, Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva odbrane za 2020. godinu i Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godine u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane.


Senator dr Branislav Radulović je ukratko prezentovao nalaze i preporuke iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godine, koje se odnose na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Senator je takođe upoznao poslanike sa ključnim nalazima i preporukama Državne revizorske institucije iz Konačanog izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva odbrane za 2020. godinu. DRI je iskazala pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva odbrane za 2020. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima. Senator dr Radulović je istakao da je revizijom konstatovan problem usklađenosti poslovanja Ministarstva sa Zakonom o državnoj imovini u dijelu evidencije imovine, procjene njene vrijednosti, kao i obračuna amortizacije pokretne i nepokretne imovine. Revizijom ugovora o djelu obuhvaćenih uzorkom utvrđeno je da su ugovori zaključivani za obavljanje poslova za koje su sistematizovana radna mjesta i po tom osnovu isplaćeno je 654.000,00 €. Pored nepravilnosti u vezi sa zaključivanjem ugovora o djelu, senator je istakao sistemski problem naplate i izvršenja sudskih odluka, što je u slučaju Ministarstva iznosilo 1.105.000,00 €.

Imajući u vidu preporuku Evropske komisije iz Izvještaja Evropske komisije za 2021. godinu, senator dr Radulović je predložio Odboru da se uvede kao praksa organizovanje posebnih sjednica povodom razmatranja izvještaja o realizaciji preporuka kako bi se Odbor upoznao sa sprovedenim aktivnostima subjekata revizije na realizaciji preporuka DRI.


Predstavnici DRI na 23. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore (video)