Baner

Senator Nikola N.Kovačević na XIV Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji

Podgorica, 09. decembar 2021.godine – Član Senata Nikola N. Kovačević učestvovao je na XIV Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji, koju je NVO MANS organizovala povodom dana borbe protiv korupcije, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Holadnije i posredstvom Ambasade Kraljevine Holandije, Američke ambasade u Crnoj Gori, projekta Balkan Tender Watch koalicije, Delegacije Evropske unije, Ambasade Italije u Podgorici i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).


Jedna od tema XIV Nacionalne Antikorupcijske konferencija bila je posvećena finansiranju političkih partija i izbornih kampanja u Crnoj Gori. Senator Kovačević je saopštio da je DRI u periodu od 2012-2016. godine vršila reviziju finansijskih izvještaja političkih partija i reviziju izvještaja o troškovima izbornih kampanja. Novim zakonom o finansiranju političkih subjekata, koji je donešen 2014. godine, razdvojen je nadzor i kontrola, pa je zakonodavac nadzor dodijelio Agenciji za sprječavanje korupcije dok DRI vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Senator Kovačević je istakao da najnovijom izmjenom Zakona 2020. godine je propisano da DRI vrši reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata na osnovu procijenjenog rizika revizije i metodološkog uputstva o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti, ali da je DRI u obavezi da u roku od 4 godine revidira sve političke subjekte koji imaju parlamentarni status na državnom i lokanom nivou.

Senator Kovačević je takođe istakao i da u Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je trenutno na snazi, postoje određene kolizije, gdje norme jedna drugu međusobno isključuju.

Senator Kovačević je saopštio i da se za finansiranje političkih subjekata izvdvaja 0,5% tekućeg budžeta za redovan rad odnosno 1,1% do 3% budžeta lokalne samouprave, kao i sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima, obezbjeđivanje prostorija za poslaničke klubove, obezbjeđivanje prostorija za odborničke klubove na lokalnom nivou. Takođe iz budžeta se izdvajaju sredstva i za finansiranje ženskih organizacija u iznosu od 0,05% tekućeg budžeta države odnosno 0,11-0,3% budžeta lokalne samouprave. Za finansiranje izbornih kampanja izdavajaju se sredstva u iznosu od 0,25% tekućeg budžeta odnosno 0,07% tekućeg budžeta za finansiranje izbora za predsjednika države. Senator je istakao da su najveća izdvajanja iz budžeta u regionu u Crnoj Gori i da u neizbornim godinama budžetska sredstva iznose od 95% do 97% budžeta političkih partija, dok u izbornim godinama iznose 87-88%.

Na konferenciji su prisustvovali i predstavnici političkih partija i nevladinog sektora.