Baner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet utvrdio Akcioni plan za realizaciju obaveza iz Protokola o saradnji Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije

Podgorica, 22. novembar 2021. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju i saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću Marija Žugić su prisustvovali na 17. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore povodom razmatranja i utvrđivanja Akcionog plana za realizaciju obaveza iz Protokola o saradnji Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije.


Državna revizorska institucija je aprilu mjesecu u saradnji sa Skupštinom i Fondacijom izradila nacrt Akcionog plana za realizaciju obaveza iz Protokola o saradnji. Predsjednik Senata dr Milan Dabović je uvodnim obraćanjem istakao da je Akcioni plan jedan od rezultata zajedničke saradnje nakon održane konferencije na temu saradnje Skupštine i DRI u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratije u februaru 2021. godine. Predsjednik je upoznao predsjednika i članove Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa aktivnostima i planovima koje DRI sprovodi u cilju ispunjavanja mjera iz Akcionog plana.

Senator Zoran Jelić je govorio o mjerama predloženim za razradu obaveza definisanih Protokolom o saradnji između Skupštine i Državne revizorske institucije, a koje se odnose na obaveze DRI. On je istakao da su u nacrtu Akcionog plana obaveze definisane Protokolom grupisane po različitim oblastima saradnje i da su s tim u vezi, iste dopunjene sa mjerama iz Komunikacione strategije Državne revizorske institucije za period 2020 – 2024. godine. Senator je pojasnio mjere u pogledu definisanja jasnih procedura za postupanje po izvještajima o pojedinačnim revizijama i uvođenje prakse prezentovanja izvještaja DRI na sjednicama odbora, procesa praćenja postupanja subjekata revizije po preporukama i zaključcima revizije, kao i u pogledu iniciranja godišnjeg sastanka sa Skupštinom povodom izrade godišnjeg plana revizija.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore je utvrdio Akcioni plan za realizaciju obaveza iz Protokola o saradnji Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije.

Na sjednici je pored predstavnika DRI prisustvovala direktorica Vestminsterske fondacije u Crnoj Gori, Ana Milutinović, kao i putem online platforme direktor Programa za Zapadni Balkan u Vestminsterskoj fondaciji, Emil Atanasovski.