Banner

Delegacija Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske u zvaničnoj posjeti Državne revizorske institucije Crne Gore

Podgorica, 19. novembar 2021. godine – Delegacija Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske u sastavu - glavni državni revizor gdin Ivan Klešić, zamjenica glavnog državnog revizora dr. sc. Nediljka Rogošić i pomoćnik glavnoga državnog revizora - šef kabineta, mr. sc. Dražen Brozinić boravili su u zvaničnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore. Pored članova delegacije Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske, zvaničnom prijemu prisustvovao je privremeni otpravnik poslova Ambasade Republike Hrvatske u Crnoj Gori, g-din Tomislav Pavković i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet, g. Vladimir Joković.

Delegaciju Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske su primili predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori Nikola Kovačević, dr Branislav Radulović i Zoran Jelić i sekretar Institucije Dobrila Glomazić.


Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je istakao da je Državni ured za reviziju Republike Hrvatske pružio značajan doprinos razvoju i jačanju eksterne revizije u Crnoj Gori. U prethodnom periodu, Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je bio jedan od partnera Državne revizorske institucije u implementaciji dva EU projekta - „Jačanje eksterne revizije u Crnoj Gori“ i „Razvoj i jačanje kapaciteta DRI i Revizorskog tijela“. Kao rezultat ovih projekata i dobre bilateralne saradnje, unaprijeđen je strateški okvir, metodologija za vršenje revizije uspjeha i revizije političkih subjekata, izrađen je Priručnik za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti i Smjernice za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI. „Na zahtjev Državne revizorske institucije Crne Gore, Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je sproveo reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DRI Crne Gore za 2015. i 2020. godinu. Obje finansijske revizije i revizije usklađenosti poslovanja su rezultirale pozitivnim mišljenjem. U cilju razvoja i jačanja profesionalnih kapaciteta u oblasti revizije uspjeha, sprovedene su dvije paralelne revizije uspjeha i to na temu „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“ i „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“, koja je realizovana zajedno sa pet vrhovnih revizorskih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Hrvatske i Slovenije“, naveo je predsjednik Senata. 


Glavni državni revizor gdin Ivan Klešić je potvrdio tradicionalne dobre prijateljske odnose sa Državnom revizorskom institucijom Crne Gore i konstatovao da postoji prostora za dalje jačanje i proširenje bilateralne saradnje. Zahvaljujući se na prijemu, uvodnim izlaganjem upoznao je sve prisutne sa rezultatima koje je Ured za reviziju Republike Hrvatske ostvario proteklih godina.


Privremeni otpravnik poslova Ambasade Republike Hrvatske u Crnoj Gori, g-din Tomislav Pavković je istakao da je Republika Hrvatska pružila snažnu podršku Crnoj Gori u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kroz realizaciju mnogobrojih tvining projekata i s tim u vezi, iskazao zadovoljstvo zbog ostvarenih pozitivnih rezultata projekata u kojima je učestvovao Državni ured za reviziju Republike Hrvatske.


Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet g-din Vladimir Joković je istakao značaj kontrolne uloge Skupštine nad korišćenjem javnih finansija i dobre saradnje sa Državnom revizorskom institucijom. Posebno je apostrofirao značaj primjene mjera definisanih u Protokolu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije.


Bilateralni susret je bio prilika da se razgovara o saradnji parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija i praćenju implementacije revizorskih preporuka. Na sastanku je posebno istaknut značaj blagovremenog praćenja i kontrole implementacije revizorskih preporuka i nalaza, kao i učešća Parlamenta u ovom procesu. Glavni državni revizor g-din Klešić je istakao da Sabor Republike Hrvatske uvažava Državni ured za reviziju i da se revizorskim izvještajima pridaje velika pažnja, uključujući potrebu postupanja po revizorskim nalazima i preporuka. Zamjenica glavnog državnog revizora g-đa Rogošić je upoznala sve prisutne sa odredbom Zakona o Državnom uredu za reviziju, koja se odnosi na uvođenje sankcija u slučaju da subjekt ne dostavi u propisanom roku akcioni plan i ne sprovode preporuke u rokovima i na načinu kako je to definisano akcionim planom za implementaciju preporuka.


Senator dr Branislav Radulović govorio je o procesu i postupku praćenja implementacije preporuka u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore sa fokusom na primjenu Smjernica za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka. On je posebno istakao značaj uspostavljanja elektronskog registra revizorskih preporuka, koji će omogućiti punu primjenu Smjernica, a čija je realizacija započeta kroz EU projekat „Uspostavljanje Registra revizorskih preporuka i izrada nove internet stranice DRI“.