Banner

XIV sastanak EUROSAI IT radne grupe

Talin, Estonija, 9-10. novembar 2021. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore koju su činili dr Branislav Radulović, senator, Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za reviziju informacionih sistema i Ivana Čelebić, državni revizor, prisustvovala je XIV sastanku EUROSAI radne grupe za informacione tehnologije (ITWG), koji je održan u Talinu, Estonija, 9-10. novembra 2021. godine.


Seminar je bio posvećen sajber bezbjednosti i sajber rizicima sa kojima se susrijeću vrhovne revizorske institucije. Osim predstavljanja nalaza revizija koje su u ovoj oblasti izvršile vrhovne revizorske institucije Njemačke, Slovenije i Švajcarske, održana je panel diskusija i izvedena strateška simulacija čiji rezultati ce biti predstavljeni u posebnom izvjestaju, sto je naročito zanimljivo zbog relevantnosti učesnika.

Učesnici seminara su bili u prilici da posjete Nacionalnu revizorsku kancelariju Estonije gdje su prezentovani elektronski izbori (e-elections) i mogućnosti elektronskog glasanja koje se u Estoniji vrši od 2005. godine. Aktivnosti iz oblasti sajber bezbjednosti su virtuelno bile dostupne svim članovima INTOSAI IT radne grupe, pa je događaj pratilo oko 280 učesnika iz cijelog svijeta.

U nastavku su održani poslovni sastanci IT radne grupe, na kojem su prezentovane aktivnosti u prethodnom periodu koje su obuhvatile nekoliko virtuelnih sastanaka, zatim je pokrenut časopis koji se objavljuje dva puta godišnje, kao i druge aktivnosti. Svaka podgrupa, kao i neki od INTOSAI partnera su prezentovali svoje aktivnosti iz prethodnog perioda i predstavlili buduće planove. Održana je i brainstorming sesija na temu mogućih načina saradnje vrhovnih revizorskih institucija i razmjene iskustava.

Na kraju je za učesnike seminara, članove IT radne grupe, organizovana posjeta e-Estonia centru u okviru koje je prezentovan elektronski identifikacioni dokument koji je u Estoniji uveden 2002. godine, zatim način organizacije podataka u registarima, kao i kontrole nad ličnim podacima koju imaju građani u Estoniji kao vlasnici svojih podataka.

Članovi delegacije su i ovu priliku iskoristili za razmjenu iskustava sa kolegama iz drugih vrhovnih revizorskih institucija, kao i mogućnost saradnje vršenja paralelnih revizija.

Domaćin sastanka bila je Nacionalna kancelarija za reviziju Estonije (Riigikontroll), koja  predsjedava EUROSAI radnom grupom za informacione tehnologije.