Baner

Učešće delegacije DRI na seminaru „Revizija uspjeha“

Brisel, maj 2013. godine - Delegacija Državne revizorske institucije, koju su predvodili članovi Senata, dr Milan Dabović i dr Branislav Radulović, učestvovala je na seminaru „Revizija uspjeha“, koji se 28-30. maja 2013. godine održao u Briselu.

Seminar „Revizija uspjeha“ se organizovao u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX), a u saradnji s Generalnim direktoratom za proširenje Evropske komisije, Radnom grupom za zajedničke revizorske aktivnosti (JWGAA) i Evropskim računskim sudom.

Seminar „Revizija uspjeha“ se održao u okviru aktivnosti Mreže Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata Evropske unije.