Banner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet utvrdio Nacrt budžeta Državne revizorske institucije Crne Gore za 2022. godinu

Ponedeljak 01.novembar 2021.godine – Na današnjoj održanoj 16. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, na osnovu člana 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, utvrdio je Nacrt Budžeta Državne revizorske institucije za 2022. godinu. Sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore prisustvovali su predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić i dr Branislav Radulović i sekretarka Institucije, Dobrila Glomazić.


Nacrt Budžeta Državne revizorske institucije planiran je u iznosu od 2.130.710,23 € i tom prilikom ispoštovana su fiskalna ograničenja koje je uspostavilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja. Predsjednik Senata je u uvodnom obraćanju naveo da je „DRI uvažila fiskalna ograničenja Ministarstva iz razloga što smatra da ličnim primjerom DRI mora doprinijeti poboljšanju fiskalnih performansi Crne Gore. Nacrt Budžeta Institucije za 2022. godine u odnosu na prošlu godinu praktično nije povećan, odnosno povećan je za svega 1.421,50 €. Isti je planiran po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji uz definisanje indikatora po Instrukcijama koje su dostavljene od strane Ministarstva finansija. Planirana sredstva raspoređuju se na Program: Državna revizija javnih sredstava i državne imovine, a koji će biti realizovan kroz Potprogram: Sprovođenje revizija – Aktivnost: Realizacija Godišnjeg plana revizija u iznosu od 1.6 miliona eura; Potprogram: Strateški plan i obuke – Aktivnost: Realizacija Strateškog plana i obuka u iznosu od 91.400,00 € i Potprogram: Stručni i operativni poslovi – Aktivnost: Upravljanje i administracija DRI u iznosu od 378.800 €. Očekivani indikatori kao mjera efektivnosti biće vrednovani nakon isteka budžetske godine kroz stvarne indikatore kao mjere ekonomičnosti i efikasnosti“.


Na 16. sjednici se razgovaralo o pitanju rješavanja poslovnog prostora Državne revizorske institucije i s tim u vezi, Odbor je donio zaključak da Državna revizorska institucija uputi dopis Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, u kojem će obavijestiti Odbor o svim preduzetim aktivnostima na rješavanju ovog pitanja. Predsjednik Senata se zahvalio na podršci i spremnosti Odbora i s tim u vezi naveo da se treba pronaći najcjelishodnije rješenje kako bi se ovo pitanje riješilo.Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je jednoglasno usvojio nacrt budžeta Državne revizorske institucije.