Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost rada revizorskih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom”

Ponedeljak 01.novembar 2021.godine – Državna revizorska institucije je izvršila reviziju uspjeha “Efikasnost rada revizorskih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom”.

Cilj revizije je da utvrdi da li revizorski odbori koji su formirani u subjektima revizije obavljaju svoje nadležnosti na efikasan način.

Subjekti revizije obuhvaćeni predmetnom revizijom bili su: Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Monteput DOO Podgorica, Radio difuzni centar DOO Podgorica, Barska plovidba AD Bar, Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Montenegro bonus DOO Cetinje, AD Montecargo Podgorica, AD Marina Bar, Luka Bar AD, Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica, Budvanska rivijera AD Budva, Rudnik uglja AD Pljevlja, Crnogorska plovidba AD Kotor, Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES), Crnogorski elektrodistributivni sistem Podgorica DOO (CEDIS), Elektroprivreda Crne Gore AD  Nikšić  (EPCG), Održavanje željezničkih voznih sredstava AD Podgorica.

Uloga revizorskih odbora u privrednim društvima (sa većinskim državnim vlasništvom), kao tijela koje treba da prati postupak finansijskog izvještavanja, efektivnosti interne kontrole i interne revizije i prati eksternu reviziju, kao i druga pitanja utvrđena Zakonom se ne ostvaruje na odgovarajući način.

U periodu obuhvaćenim revizijom (januar 2018. - januar 2021.g.) kod 23 revizorska odbora čije su aktivnosti bile predmet revizije, DRI je ocijenila da kod: 4 privredna društva nije formiran revizorski odbor; 11 privrednih društava rad odbora za reviziju nije efikasan; 4 privrednih društava rad odbora je djelimično efikasan i  4 privredna društva imaju efikasan rad odbora za reviziju sa potrebom dodatnih poboljšanja.

Državna revizorska institucija (DRI) je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha ocijenila da, shodno stepenu ispunjenosti kriterijuma, rad revizorskih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom generalno nije efikasan.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma) je utvrdio da karakter nalaza u predmetnoj reviziji nalaže da se Konačan izvještaj DRI dostavi: Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore; Ministarstvu ekonomskog razvoja; Ministarstvu kapitalnih investicija; Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Savjetu za konkurentnost.

Konačan  Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost rada revizorskih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom” je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost rada revizorskih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom”