Banner

Objavljen Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine

Podgorica, 29. oktobar 2021. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju njene misije i nadležnosti.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine sadrži Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu, Izvještaj DRI o realizaciji zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini, kao i izvode iz 35 pojedinačnih revizija izvršenih u periodu oktobar 2020 – oktobar 2021. godine. Kada je riječ o 35 pojedinačnih revizija, DRI je izvršila 9 revizija potrošačkih jedinica, 1 reviziju nezavisnih regulatornih agencija, 5 revizije uspjeha, 2 revizije informacionog sistema, 6 revizije jedinica lokalne samouprave, 11 revizija političkih subjekata i 1 revizija privrednih društava u vlasništvu lokalnih samouprava. U revizijama izvršenim u ovom izvještajnom periodu, Državna revizorska institucija je dala 56 mišljenja i to: 5 pozitivnih mišljenja, 10 pozitivnih mišljenja sa skretanjem pažnje, 24 uslovna mišljenja, 14 negativnih mišljenja i jedno mišljenje kod revizije presjeka i dva u okviru IT revizije. Ukupan broj datih preporuka u izvještajnom periodu iznosi 627 i to 471 preporuke za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti, 9 za reviziju pravilnosti, 74 za reviziju uspjeha, 56 za reviziju presjeka i 17 preporuka za revizije informacionih sistema.

Državna revizorska institucija i u okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusom, i u ovom izvještajnom periodu uspjela ostvariti zadate strateške ciljeve i prioritete. Posebno treba istaći pozitivnu ocjenu u oblasti eksterne revizije u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, u kojem se konstatuje značajan napredak i navodi da je „Državna revizorska institucija značajno unaprijedila svoje kapacitete i revizorske metodologije za sprovođenje različitih vrsta revizija u skladu sa međunarodnim standardima.“

Jačanje transparentnosti, odgovornosti i povjerenja šire javnosti u rad i poslovanje Državne revizorske institucije jedan je od prioriteta i strateških ciljeva Institucije. To pokazuje i činjenica da je u 2021. godini Ured za reviziju Republike Hrvatske, na zahtjev Institucije sproveo reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne revizorske institucije Crne Gore za 2020. godinu, u kojoj je izrazio pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja DRI za 2020. godinu.

Državna revizorska institucija je u izvještajnom periodu značajnu pažnju posvetila jačanju svojih profesionalnih kapaciteta u oblasti revizije uspjeha i s tim u vezi, sprovela je paralelnu reviziju uspjeha na temu “Upravljanja intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru” sa pet vrhovnih revizorskih institucija regiona – Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Hrvatske i Slovenije. Rezultat nacionalnih izvještaja o reviziji pretočen je u Zajedničkoj izjavi, koja sadrži ključne poruke za vlade zemalja učesnika paralelne revizije uspjeha da hitno usvoje mjere usmjerene na jačanju sistema prevencije i upravljanja odgovorima na zagađenje mora, jačanju prekogranične saradnje kroz usvajanje zajedničkog plana hitnog djelovanja i organizovanja zajedničkih vježbi.

Doprinos jačanju saradnje i komunikacije sa ključnim zainteresovanim stranama je nastavljen kroz realizaciju projektnih aktivnosti sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju shodno potpisanom Memorandumom o saradnji, kao i sa Savjetom Evrope kroz realizaciju aktivnosti iz druge faze Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori u oblasti otkrivanja sumnji na prevare i korupciju.

Državna revizorska institucija ostaje posvećena povećanju vidljivosti, otvorenosti i informisanosti javnosti o revizorskim nalazima i aktivnostima DRI. U tom smislu, realizacija EU Projekta „Uspostavljanje Registra revizorskih preporuka i izrada nove internet stranice DRI“ će dodatno doprinijeti ostvarenju ovog postavljenog cilja.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar  2020 – oktobar 2021. godine je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine