Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020.godinu

Podgorica, 26.oktobar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava  negativno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji konsolidovani  finansijski izvještaj Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020. godinu nije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Subjekt revizije ne obezbjeđuje računovodstvenu evidenciju poslovnih transakcija koja je osnov za sastavljanje finansijkih izvještaja, a u Godišnjem  konsolidovanom  finansijskom izvještaju za 2020.godinu je iskazao prihode i troškove u većem iznosu za 3.800,00€, što predstavlja materijalno značajnu grešku u odnosu na utvrđenu materijalnost u iznosu od 200,84€.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020. godinu, dostavi Skupštini Opštine Tivat, na upoznavanje.

Zbog datih preporuka drugim državnim organima, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat”  za 2020. godinu, dostavi Upravi za statistiku i Upravi prihoda i carina Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020.godinu sa Izjašnjenjem Grupe birača “Arsenal za Tivat” na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat” za 2020. godinu