Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020.godinu

Podgorica 21.oktobar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu je utvrđeno da postoje materijalno značajne greške u odnosu na utvrđenu materijalnost (427,75€), ali iste nijesu prožimajuće za finansijske izvještaje. 

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Budući da Zakonom nije definisan pravni status grupe birača, preporučuje se nadležnom skupštinskom odboru za reformu izbornog zakonodavstva, odnosno radnoj grupi nadležnoj za izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja da izmjenama Zakona definišu način poslovanja grupe birača kao političkog subjekta nakon održanih izbora i sticanja parlamentarnog statusa osvajanjem mandata, ukoliko se ista ne transformiše u političku partiju.

Konačan Izvještaj  o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu