Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2020. godinu

Podgorica, 7. oktobar 2021. godine  - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanskog pokreta URA za 2020. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI), nadležni Kolegijum DRI u sastavu: senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Partija u poslovnim knjigama evidentirala troškove u ukupnom iznosu od 11.196,66€ koje nije dokumentovala, kao i da nije evidentirala dio troškova u iznosu od 29.722,44€ na odgovarajuće račune, nabavku kancelarijske opreme u iznosu od 450,40€ na odgovarajući račun u okviru klase 0 i u poslovnim knjigama prihod po osnovu uplate sredstva od strane Opštine Ulcinj u iznosu od 2.500,00€ na ime plaćanja troškova zakupa zakupodavcu.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 24 i član 33), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46), Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2020. godinu, Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao dvije (2) preporuke, nije realizovao pet (5) preporuka, dok je jednu (1) preporuku djelimično realizovao.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2020. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije. Rezime o kontroli realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je dostupan javnosti u formi infografika.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2020. godinu

Realizacija preporuka iz Godišnjeg finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2019. godinu (infografik)