Banner

Predstavnici DRI učesnici obuke EUROSAI Radne grupe za reviziju opština „Ciljevi održivog razvoja“

Podgorica, 13. septembar 2021. godine – Državne revizorke Ivana Vujošević i Suzana Radošević su učestvovali na obuci u vezi sa sprovođenjem Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (SDG) u okviru EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA).


Računski sud Turske, kao vođa Koordinacione grupe koju čine i VRI Letonije, Litvanije i Srbije zajedno sa Ujedinjenim Nacijama (UN) je inicirala i organizovala obuku o ciljevima održivog razvoja. Koordinaciona grupa EUROSAI TFMA je zadužena za realizaciju aktivnosti iz Plana rada Radne grupe na temu „Prikupljanja i analiziranja informacija o sprovođenju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (SDG) u opštinama zemalja članica EUROSAI TFMA-a“. Cilj obuke za članice EUROSAI TFMA Radne grupe je bio da učesnici steknu znanje o lokalizaciji i integrisanju ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou, ocjeni realizacije ciljeva održivog razvoja, kao i o upravljanju podacima o realizaciji ciljeva na opštinskom nivou.