Baner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine razmatraće Izvještaj o reviziji državnih garancija Vlade Crne Gore

Podgorica, 23. maj 2013. godine – Izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji državnih garancija Vlade Crne Gore izdatih u 2010. i 2011. godini biće razmatran na 10. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, koja je zakazana za 27. maj 2013. godine s početkom u 10.00 časova.

Sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore će prisustvovati nadležni Kolegijum Državne revizorske institucije u sastavu dr Branislav Radulović, rukovodilac revizije, i g. Dragiša Pešić, član Kolegijuma.