Baner

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske izrazio pozitivno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenosti poslovanja DRI Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 30. jul 2021. godine – Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je izvršio reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenosti poslovanja DRI Crne Gore za 2020. godinu u skladu sa pravilima i postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

U skladu sa načelima transparentnosti i odgovornosti Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, kontrolu godišnjih finansijskih izvještaja i poslovanja vrhovnih revizorskih institucija mogu vršiti druge vrhovne revizorske institucije članice INTOSAI i EUROSAI-a.

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je punopravna članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) od 1994. i EUROSAI-a od 1996. godine. Kao država članica Evropske unije od 2013. godine, Republika Hrvatska je delegirala svog predstavnika za člana u Evropskom revizorskom sudu - kao nezavisnog eksternog revizora Evropske unije sa ulogom da provjerava tačnost prikupljanja i upotrebe finansijskih sredstava EU i da doprinese boljem upravljanju finansijama EU.

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je izrazio pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja DRI Crne Gore za 2020. godinu. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, finansijski izvještaji Institucije za 2020. sastavljeni su u svim značajnim aspektima u skladu s propisanim okvirom finansijskog izvještavanja. Poslovanje Državne revizorske institucije za 2020. godinu, u svim značajnim aspektima obavljeno je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutrašnjim aktima, koji su definisani kao kriterijumi za izražavanje mišljenja.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DRI Crne Gore za 2020. godinu je zvanično objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o revizijiI finansijskog izvještaja Državne revizorske institucije Crne Gore za 2020. godinu (HR)

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Državne revizorske institucije Crne Gore za 2020. godine (CG)