Banner

Objavljen Izvještaj o tematskoj reviziji - reviziji presjeka: „Naplata i evidencija sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama u okviru kategorije 71 - tekući prihodi u 2019. godini“

Podgorica, 29. jul 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju naplate i evidencije sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama u okviru kategorije 71 - tekući prihodi u 2019. godini kod 10 lokalnih samouprava i to: Andrijevica, Berane, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Podgorica i Ulcinj.

U predmetnoj reviziji vršenoj za 2019. budžetsku godinu, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (član Senata – član Kolegijuma) je ocijenio da sistem evidencije i naplate sopstvenih prihoda kod jedinica lokalnih samouprava ne funkcioniše u dovoljnoj mjeri u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koje regulišu oblast evidencije i naplate sopstvenih prihoda.

Revizijom izvršenom kod kontrolisanih subjekata utvrđene su slabosti koje se odnose na: evidenciju sopstvenih prihoda, popunjenost radnih mjesta u organima za utvrđivanje, kontrolu i naplatu sopstvenih prihoda, dostavu poreskih rješenja i prinudnoj naplati poreskih potraživanja koje opštine imaju prema poreskim obveznicima.

Na osnovu utvrđenih nalaza Državna revizorska institucija je izradila generalne preporuke koje se odnose na sve lokalne samouprave  i čija će realizacija doprinijeti  unaprjeđenju sistema evidencije i naplate sopstvenih prihoda kod jedinica lokalnih samouprava. Revizijom je utvrđeno da kod većine opština softver za naplatu lokalnih prihoda nije davao mogućnost evidentiranja i razdvajanja plaćenih obaveza po godinama, dok u nekim opštinama softver za naplatu pojedinih prihoda ne postoji već se vode evidencije u wordu ili excel formatu. Državna revizorska institucija je revizijom utvrdila zabrinjavajući podatak, da od ukupnog broja donijetih rješenja za porez na nepokretnost značajan broj rješenja nije dostavljen poreskim obveznicima kod 10 kontrolisanih lokalnih samouprava odnosno ukupno 76769 neuručenih rješenja ili 23,18% u odnosu na ukupan broj donijetih rješenja o porezu na nepokretnosti. Provjerom pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta organa zaduženih za utvrđivanje, kontrolu i naplatu sopstvenih prihoda utvrđeno je da je, kod kontrolisanih subjekata, nepopunjeno 66 sistematizovanih radnih mjesta od čega se 12 odnosi na radna mjesta predviđena za inspekcijsku kontrolu lokalnih javnih prihoda. Organi za naplatu lokalnih javnih prihoda sprovodili su postupke prinudne naplate poreskih potraživanja  donoseći rješenja o prinudnoj naplati poreskih obaveza. Međutim, revizijom je utvrđeno da: prinudna naplata nije vršena prema svim poreskim obveznicima, fizičkim i pravnim licima; u pojedinim opštinama prinudna naplata je vršena samo prema pravnim licima; u pojedinim opštinama nije ustanovljavana hipoteka na nepokretnostima, a takođe su utvrđeni i slučajevi otpisa potraživanja. 

Državna revizorska institucija je od jednog broja Opština (Andrijevica, Plav, Gusinje, Berane, Podgorica, Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Herceg Novi  i Ulcinj) prikupila podatke o utvrđivanju mjera i olakšica za građane i privredu koje su Opštine preduzele tokom 2020. godine usljed okolnosti izazvanih pandemijom. U pogledu donijetih mjera opština tokom pandemije korona virusa, DRI preporučuje opštinama da izvrše analizu o realizaciji i uticaju preduzetih  mjera i olakšica (po sektorima i namjenama), utvrde adekvatnost realizovanih aktivnosti i pripreme lokalne akcione planove za oporavak poslije krize, radi unaprjeđenja ekonomskog razvoja. 

Konačan Izvještaj o tematskoj reviziji - reviziji presjeka: „naplata i evidencija sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama u okviru kategorije 71 - tekući prihodi u 2019. godini“ je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o tematskoj reviziji - reviziji presjeka: „Naplata i evidencija sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama u okviru kategorije 71 - tekući prihodi u 2019. godini“