Baner

Završene Obuke za izradu infografika i vizualizacije podataka

Podgorica, 28.jul 2021.godine – Predstavnici DRI su završili Obuke za izradu infografika i vizualizacije podataka koje podržava Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Program obuka za izradu i upotrebu vizuala u radu Državne revizorske institucije koji je podržala Vestminsterska fondacija za demokratiju završen je nakon 6 intenzivnih sesija koje su održane u junu i julu 2021.

Program je završen izradom dva infografika kojima su predstavljena dva različita izvještaja DRI i omogućiće učesnicima obuke da nastave korišćenje vizuala prilikom prezentovanja glavnih nalaza.

Predstavnici DRI su aktivno učestvovali u programu pokazajući interes da svoj rad učine vidljivijim i razumljivijim široj publici upotrebom vizuala.

Ova aktivnost je dio zajedničkog projekta i predviđena je Memorandumom o saradnji između DRI  i WFD. Očekuje se da aktivnosti u sklopu ovog projekta doprinesu transparentnosti i odgovornosti DRI i nastaviće se obukama o poboljšanju komunikacije, saradnje sa Skupštinom Crne Gore, civilnim sektorom, medijima i međunarodnim institucijama.