Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 27. jul 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Rektorata Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Rektorata UCG za 2020. godinu  i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da Godišnji finansijski izvještaj nije, u svim materijalnim aspektima, pripremljen u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijskom revizijom je utvrđeno da su u Izvještaju o novčanim tokovima pogrešno prikazane 2 (dvije) pozicije i to: namjenski prihodi i sopstveni prihodi.

Revizijom pravilnosti poslovanja Rektorata UCG utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog u odnosu na kriterijume revizije koje su materijalno značajne. U evidenciji osnovnih sredstava koju vodi Rektorat nema podataka o zemljištu i podataka o vrijednosti investicija u toku (zgradi čija je izgradnja u toku), što nije u skladu sa čl. 44 Zakona o državnoj imovini. Rektorat je angažovao više lica po osnovu ugovora o djelu za poslove za koje su sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa čl. 29 Zakona o radu. Zbog nedostupnosti podataka nije sprovedena unutrašnja revizija ličnih primanja zaposlenih koja se finansiraju iz budžeta, zbog čega nije realizovan godišnji plan unutrašnje revizije za 2020. godinu. Evidencija prihoda koje Rektorat ostvaruje pražnjenjem bankarskih računa organizacionih jedinica (sopstveni prihodi fakulteta slivaju se na račun Rektorata) ne omogućava identifikaciju osnova ostvarivanja ovih prihoda.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata UCG za 2020. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu