Banner

Sastanak oficira za vezu Mreže VRI Evropske unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata

Budimpešta, maj 2013. godine - Državna revizorska institucija Mađarske je bila domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, koji je održan 15-17. maja 2013. godine u Budimpešti. 

Dana 15. maja 2013. godine održan je sastanak oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata Evropske unije. Shodno Poslovniku o radu Mreže oficira za vezu Vrhovnih revizorskih institucija, Državna revizorska institucija Crne Gore je preuzela ulogu predsjedavajućeg ovim sastankom.

Fokus sastanka bio je na razgovoru o pripremnim aktivnostima Mreže povodom organizovanja planirane konferencije na temu „Nezavisnost Vrhovnih revizorskih institucija i saradnja s Parlamentom“, čiji će domaćin biti Državna revizorska institucija Crne Gore. Oficiri za vezu Mreže su predstavili prioritetne teme za program rada ove konferencije. U sklopu ovog sastanka, oficiri za vezu Mreže zajedno s predstavnicima Evropskog računskog suda i međunarodne organizacije SIGMA-e, složili su se da se tokom konferencije organizuje i poseban sastanak Predsjednika Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU, na kojem bi se donijela odluka o budućim aktivnostima Mreže za period 2013 - 2015. godine. Konferencija je planirana je da se održi sredinom mjeseca novembra 2013. godine u Crnoj Gori.

Oficiri za vezu Mreže su takođe razgovarali o rezultatima povodom dvije izvršene aktivnosti Mreže, koje su usvojene na sastanku Predsjednika Mreže VRI kandidata i potencijalnih kandidata EU, održanom u martu 2011. godine u Istanbulu.

 Dana 16-17. maja 2013. godine, oficiri za vezu Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata Evropske unije su prisustvovali u svojstvu posmatrača sastanku oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije.