Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje

Podgorica, 30. jun 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju jednog dijela Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje.

Polazeći od značaja Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore (MEIS), koji je kompleksan sistem koji koristi: 50 predškolskih ustanova, 167 državnih osnovnih škola, 54 srednje škole, 14 muzičkih škola, dva državna obrazovna centra, tri državna resursna centra i 113 organizatora obrazovanja odraslih; koji ima oko 10.000 korisnika i oko 200 ICT koordinatora; i u kojem se vode podaci za oko 130.000 djece godišnje i za oko 14.000 zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama, DRI je sprovela IT reviziju Informacionog sistema obrazovanja, oblast IT upravljanje, a u cilju utvrđenja da li je upravljanje Informacionim sistemom obrazovanja Crne Gore podržano odgovarajućom strategijom i da li je obezbijeđena njegova održivost.

Predmet revizije je IT upravljanje Informacionim sistemom obrazovanja Crne Gore (MEIS) u kojem su analizirane podoblasti: Strategija MEIS-a, Odluke o investiranju u IT, Upravljanje promjenama, Skladištenje podataka i kontinuitet poslovanja, Kadrovska struktura.

Državna revizorska institucija je na osnovu sprovedenog postupka revizije, utvrdila da Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta:

-       nema strategiju Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore;

-       djelomično je obezbjeđeno investiranje u IT opremu, kroz kredit EIB;

-       nema pravila i procedure za vršenje izmjena, hitnih izmjena, kao ni za kreiranje novih modula u MEIS-u;

-       nema proceduru za skladištenje podataka iz MEIS-a i ne vrši šestomjesečnu provjeru upotrebljivosti sigurnosne kopije podataka;

-       nema plan za oporavak od katastrofe i plan neprekidnog poslovanja, kao ni uspostavljenu rezervnu lokaciju;

-       odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju nema dovoljan i odgovarajući kadrovski kapacitet za potrebe održavanja MEIS-a;

-       djelimično je obezbjeđen kontinuitet obavljanja poslova ICT koordinatora u slučaju zamjene zaposlenih.

Revizijom Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanja je rukovodio nadležni Kolegijum u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma).

Konačan  Izvještaj o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvjestaj o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje