Baner

Treća virtuelna radionica SIGMA –revizija troškova vezanih za COVID 19

Podgorica, 28. jun 2021.godine – Državni revizori Lidija Matović i Milan Popović prisustvovali su trećoj online radionici– revizija troškova vezanih za COVID 19 koja se organizuju u saradnji sa SIGMA-om za zemlje članice mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i ERS.

Treća radionica je obuhvatala teme koja se odnose na pružanje uvjeravanja o ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti programa vezanim za COVID 19.

Prezentacije na radionici imali su zemlje članice Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU - VRI Albanije, Republike Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, koji su govorili o iskustvima u planiranju i sprovođenju revizije uspjeha na temu efikasnosti upravljanja pandemijom Covid-19, kao i o revizijama uspjeha o troškovima Covid-19 za 2021. godinu.

Ekspert iz Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske je predstavio EUROSAI nacrt izveštaja „Revizija odgovora na pandemiju COVID-19: Kriterijumi za revizorsko prosuđivanje“, dok je ekspert iz Računskog suda Holandije govorio o iskustvu Računskog suda u sprovođenju revizija Covid-19, kao i o mjerama finansijske podrške Vlade Holandije tokom pandemije.