Baner

Predstavnici Državne revizorske institucije na konferenciji „Na koji način se jača parlamentarna kontrola nad procesom donošenja budžeta: odnos između parlamenata, fiskalnih savjeta i vrhovnih revizorskih institucija“

Podgorica, 18.jun 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru I , Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja, Ivan Marojević su učestvovali na  konferenciji „Na koji način se jača parlamentarna kontrola nad procesom donošenja budžeta: odnos između parlamenata, fiskalnih savjeta i vrhovnih revizorskih institucija“  u organizaciji Službe Skupštine Crne Gore i Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

Državna revizorka – načelnica u sektoru I, Mihaela Popović  upoznala je učesnike sa iskustvom Crne Gore na temu odnosa Državne revizorske institucije i Skupštine, kao i sa iskustvom u ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti. Učesnicima su se takođe obratili generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija Crne Gore Bojan Paunović, kao i predstavnici stručnih službi Evropskog parlamenta, te parlamenata Austrije, Francuske, Holandije, Irske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Konferencija je okupila preko 50 predstavnika zemalja članica ECPRD mreže, koji su uzeli aktivno učešće u diskusiji.