Baner

E-seminar EUROSAI Projektne grupe „Praćenje implementacije revizorskih preporuka“

Podgorica, 08. jun 2021.godine – Državni revizor – načelnik u sektoru II, Blažo Savković i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću, Marija Žugić su učestvovali na e -seminaru EUROSAI Projektne grupe „Praćenje implementacije revizorskih preporuka“.

EUROSAI Projektna grupa u sastavu VRI Belgije, Njemačke, Litvanije, Holandije i Španije je prezentovala učesnicima vebinara glavne karakteristike Vodiča kroz najbolje prakse u oblasti praćenja implementacije revizorskih preporuka. Vodič je izrađen na osnovu sprovedenog istraživanja o različitim sistemima praćenja implementacije revizorskih preporuka od strane članica EUROSAI organizacije.