Baner

Učešće predstavnika DRI na Obukama za izradu infografika i vizualizacije podataka

Podgorica, 7.jun 2021.godine – Predstavnici DRI su započeli Obuke za izradu infografika i vizualizacije podataka koje podržava Vestminsterska fondacija za demokratiju.


Obuke su dio zajedničkog projekta čiji je cilj da se naglasi uloga revizije javnog sektora i njegove potrošnje, kao jednog od glavnih instrumenata koji se koriste za jačanje odgovornosti i povjerenja u državne institucije. Projektom će se između ostalog pružiti ekspertska podrška u jačanju komunikacije, jačati saradnja sa Skupštinom Crne Gore, civilnim sektorom, medijima i međunarodnim institucijama.

Programom obuka predviđeno je još pet radnih dana i očekuje se da će nakon svih sesija predstavnici DRI moći da koriste vizuale u svakodnevnom radu.

Obuku su otvorili g-din Zoran Jelić, član Senata DRI, gđa Ana Milutinović, direktorica Vestminsterske fondacije u Crnoj Gori, i g-din Luka Laković, ekspert.