Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu

Podgorica, 17. maj 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Socijalnog savjeta za 2012. godinu i usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima. Revizija je imala za cilj ispitivanje istinitosti i vjerodostojnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu.

Državna revizorska institucija je obavila opštu reviziju, koja podrazumijeva sveobuhvatan uvid u finansijsko poslovanje subjekta revizije u 2012. godini.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni Izvještaj, nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Socijalnog savjeta za 2012. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa propisima.

S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao je 7 preporuka.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o revizji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu