Baner

Predstavnici DRI učestvovali na trećoj online radionici „Kontrole kvaliteta i osiguranje kvaliteta“

Podgorica, 28. maj 2021.godine – Predstavnici DRI su u periodu od 24. - 28. maja t.g. učestvovali zajedno sa predstavncima iz VRI Bosne i Hercegovine i Kosova na trećoj online radionici na temu „Kontrole kvaliteta i osiguranje kvaliteta“ koja je održana uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske.

Svrha ove radionice je bila da se dodatno razjasni način na koji vrhovne revizorske institucije mogu jačati svoje kapacitete sa fokusom na pitanja kvaliteta unutar organizacije. Na radionici se razgovaralo o mogućim nalazima koji se odnose na slabosti uspostavljenog sistema kontrole kvaliteta unutar vrhovne revizorske institucije.

Na osnovu mogućih nalaza, predstavnici vrhovnih revizorskih institucija su radili na izradi okvira strategije osiguranja kvaliteta VRI na srednjoročnom periodu, a koja se treba dalje razvijati i baviti se pitanjima koja se odnose na kontrolu kvaliteta i osiguranje kvaliteta u odgovarajućim organizacijama.