Baner

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021.godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2019 - oktobar 2020. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Shodno Zaključku Skupštine, Vlada je dužna poštovati i ispunjavati sve preporuke DRI datih u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu. Takođe, Vlada je dužna da prati realizaciju svih preporuka Državne revizorske institucije koje se odnose na pojedinačne revizije urađene u periodu oktobar 2019 - oktobar 2020. godine i preporuka koje se ponavljaju iz ranijeg perioda, i o tome kvartalno izvještava Skupštinu Crne Gore.

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije