Baner

Predsjednik Senata na 12. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore povodom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Podgorica, 17. maj 2021.godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović je prisustvovao 12. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na kojoj je razmatran Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet je obavijestio da je Državna revizorska institucija 14. aprila dostavila Odboru shodno članu 44 Zakona o DRI i 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti informaciju o analizi indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.


Predsjednik Senata dr Milan Dabović se tokom svog obraćanja osvrnuo na preliminarne budžetske podatke iz 2020. godine, tehničke okolnosti i potencijalne rizike koje mogu pratiti implementaciju godišnjeg Budžeta Crne Gore za 2021. godinu. S tim u vezi, predsjednik je posebno ukazao na različitost vremenske dimenzije primjena ovog zakona i predviđenih zakona, koji treba da se usvoje u narednom periodu u Skupštini, a čija implementacija treba da obezbjedi izvore finansiranja projektovane godišnjim zakonom o budžetu za tekuću godinu. Kratak period implementacije ovih zakona može dovesti u pitanje efekte primjeni ovih zakona odnosno mogućnost naplate.


Državna revizorska institucija podržava uvođenje programskog budžeta i s tim u vezi, predsjednik Senata je istakao određene slabosti i nedostatke prilikom utvrđivanja indikatora, očekivanih rezultata i ishoda koji nijesu definisani Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu po svim programima i potprogramima, a što može dovesti do neravnopravnog položaja potrošačkih jedinica. Predsjednik je takođe istakao da izdaci nisu dobro alocirani po aktivnostima i s tim u vezi, izjavio „da se bruto zarade zaposlenih koje opslužuju funkcionisanje konkretne potrošačke jedinice bez obzira da li je to u pitanju ministarstvo, uprava ili sekretarijat posmatraju kao zajednički trošak, a onda se aktivnost odvaja sa posebnim tekućim troškovima bez zarada što znači da nemamo adekvatnu alokaciju troškova i da nemamo pune troškove koštanja konkretne aktivnosti ili potprograma“. Ukoliko troškovi nijesu alocirani po događajima i aktivnostima, teško će biti mjerljivo izvesti rezultate za određene aktivnosti ili potprograme. Predsjednik Senata je naveo da je prisutna određena rezerva kada je u pitanju kratak vremenski rok implementacije programskog budžeta. Indikatori za 2021. godinu nisu relevantni, jer „već pet i šest mjeseci izvršavamo budžet po programskom sadržaju koji je važio u prethodnoj godini, a koji se u tekućoj godini realizovao kroz privremeno finansiranje i nije u funkciiji indikatora koje smo postavili programskim budžetom za 2021. godinu“, dodao je predsjednik Senata. S tim u vezi, postavlja se pitanje egzatnosti mjerljivosti i kvaliteta mjerenja realizacije programa ili potprograma u tekućoj godini.

Na sjednici Odbora su pored predsjednika Senata Državne revizorske institucije učestvovali predstavnici Centralne banke Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Asocijacije menadžera Crne Gore, Montenegro biznis alijanse, Američke privredne komore, Saveza sindikata Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Zajednice opština Crne Gore, NVO ,,Institut alternativa” i Udruženja boraca ratova od 1990. godine Crne Gore.

12. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - dr. Milan Dabović (video)