Banner

Održan sastanak između revizorskih timova VRI Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije, Italije i Slovenije

Podgorica, 12. maj 2021. godine – Predstavnici DRI su prisustvovali sastanku revizorskih timova VRI Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije, Italije i Slovenije povodom sprovođenja paralelne revizije uspjeha (PPA) na temu „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“.

Tema sastanka je bila posvećena razgovoru o statusu izrade nacionalnih izvještaja o reviziji uspjeha zemalja učesnika, kao i načinu izrade zajedničkog izvještaja o paralelnoj reviziji uspjeha. Na sastanku su prisustvovali državni revizor – načelnik u sektoru II Blažo Savković, državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za razvoj revizije uspjeha Jadranka Delibašić, kao i državna revizorka - rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću Marija Žugić.

Većina zemalja učesnica je izradilo svoje nacionalne izvještaje o reviziji uspjeha i u toku je dogovor oko izrade zajedničkog izvještaja na predmetnu temu, koji će pored sažetka nacionalnog izvještaja o reviziji uspjeha sadržati i zajedničke nalaze i preporuke u cilju izrade Zajedničkog izvještaja ili Kompendijuma.

Državna revizorska institucija je u aprilu tekuće godine izvršila i objavila reviziju uspjeha na temu „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“ kojom je rukovodio senator dr Branislav Radulović.