Banner

Održana rasprava Skupštine Crne Gore povodom Izvještaja o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu i Godišnjeg izvještaja DRI

Podgorica, 12. maj 2021. godine – Skupština Crne Gore je na četvrtoj sjednici prvog redovnog zasijedanja razmotrila Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu sa Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2019 – oktobar 2020. godine na kojoj je prisustvovao predsjednik Senata, dr Milan Dabović i senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.


Predsjednik Senata, dr Milan Dabović upoznao je poslanike Skupštine Crne Gore s rezultatima revzija, nalazima i preporukama, kao i aktivnostima na unapređenju rada Institucije. „U odnosu na prethodni izvještajni period, ostvareno je povećanje broja revizija uprkos vanrednim  okolnostima prouzrokovanim pandemijom COVID 19. Godišnjim izvještajem Državne revizorske institucije obuhvaćeno je 40 finansijskih revizija i revizija pravilnosti, 3 revizije uspjeha, 1 revizija informacionih sistema, kao i 1 kontrolna revizija. Takođe, u skladu sa zakonskom obavezom sačinjen je i Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti. U predmetnim revizijama dato je ukupno 84 mišljenja i 457 preporuka“, izjavio je predsjednik Senata.

Među u aktivnostima u prethodnom periodu, predsjednik Senata je istakao rad DRI na harmonizaciji procesa revizije sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija, jačanju upravljanja ljudskim resursima i komunikacije sa zainteresovanim stranama. „O postignutim rezultatima u oblasti eksterne revizije, svjedoči i visoka ocjena DRI u Izvještaju Svjetske banke o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA) za 2019. godinu - B+ u odnosu na prethodno datu ocjenu iz 2013. godine. Predmetnim izvještajem, eksterna revizija koju vrši Državna revizorska institucija prepoznata je kao snažna oblast. Takođe, konstatovana je tendencija unaprjeđenja funkcionalnosti DRI u oblasti sprovođenja procesa revizije, blagovremenosti izrade i dostavljanja revizorskih izvještaja Skupštini i obuhvata revizija“, naveo je predsjednik Senata.

Nakon održane rasprave, u završnom izlaganju, predsjednik Senata je napomenuo da je Državna revizorska institucija izradila prelimirani izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, dok je proces usaglašavanja završila u septembru 2020. godine. Posebno je istakao profesionalnost i objektivnost DRI kada je riječ o davanju preporuka DRI, mjera i ocjene konačnog stanja. Ocjena profesionalnosti i objektivnosti rada DRI je potvrđena i kroz mišljenja renomiranih međunarodnih institucija. Predsjednik Senata se na kraju izlaganja posebno zahvalio poslanicima Skupštine Crne Gore na podršci koju je Državna revizorska institucija imala tokom svih godina svog funkcionisanja.

Nastavak Četvrte sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini - drugi dan, 12.05 - dr Milan Dabović (video)