Banner

Predstavnici Državne revizorske institucije na sedmoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

Podgorica, 05. maj 2021. godine - Predsjednik Senata dr Milan Dabović i  senator Nikola N. Kovačević su učestovali na sedmoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode na kojoj je razmatran Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2021. godinu i Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2021. godinu za budžetske potrošačke jedinice  iz oblasti ljudskih, manjiskih prava i sloboda.


Senator Nikola N. Kovačević je upoznao prisutne da će Državna revizorska institucija kroz realizaciju projekta sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju izraditii smjernice za pisanje Izvještaja o reviziji i formulisanje revizorskih preporuka koje treba da povećaju homogenost i pristupačnost izvještaja o reviziji.

Senator Kovačević je takođe istakao da će DRI nakon završetka Godišnjeg plana revizija predviđenog za 2021. godinu, ukoliko situacija sa COVID-19 to dozvoli, do kraja godine planirati reviziju Fonda za manjine, nacionalnih savjeta i svih programa preko određenog iznosa kao i da će sa posebnom pažnjom uzeti u obzir sugestije Skupštine, odnosno njenih radnih tijela prilikom planiranja revizija za 2022. godinu.

Sedma sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore - Nikola Kovačević (video)