Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“

Podgorica, 12. april 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“.

Postupkom revizije bili su obuhvaćeni Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Uprava za saobraćaj i izvršen je pregled dokumentacije koja se odnosi na period poslovanja 2018-2020. godine. Cilj revizije je da utvrdi da li postojeći sistem redovnog i investicionog održavnja državnih puteva doprinosi nesmetanom i bezbjednom odvijanju saobraćaja na magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori, odnosno da utvrdi da li je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obezbijedilo neophodne uslove za uspostavljanje efikasnog sistema redovnog i investicionog održavanja državnih puteva.

Državna revizorska institucija je ocijenila da postojeći sistem redovnog i investicionog održavanja državnih puteva nije u dovoljnoj mjeri efikasan. Revizijom, vršenom za period 2018-2020 godine, obuhvaćeno je redovno i investiciono održavanje državnih puteva koje je u skladu sa godišnjim planovima redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva planirano u iznosu od 136.514.526,50€.

Revizijom je utvrđeno da je Uprava za saobraćaj uspostavila funkcionalnu i operativnu bazu podataka državnih puteva, da je sprovela odgovarajući postupak javnih nabavki za izvođenje radova na redovnom održavanju državnih puteva i da sprovodi odgovarajuće postupke javnih nabavki za izvođače radova i pružanje usluga prilikom realizacije projekata investicionog održavanja državnih puteva, koji su bili obuhvaćeni postupkom revizije.

Takođe, revizijom je utvrđeno da nije:

-       uspostavljeno srednjoročno planiranje infrastrukturnih projekata u skladu sa objektivnim kriterijumima saobraćajnim, tehničkim, ekonomskim i ekološkim od strane Uprave za saobraćaj;

-       vršen odgovarajući nadzor nad sprovođenjem obaveza iz ugovora prilikom pružanja usluga službe pomoći i informisanja i kontrola kvaliteta pružanja usluga od strane ranijeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Revizijom uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“ je rukovodio nadležni Kolegijum u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma).

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“