Baner

Sastanak predstavnika Državne revizorske institucije i eksperata Savjeta Evrope

Podgorica, 01. april 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije održali su online sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope, g-đom Miroslavom Milenović i g.Jussi Bright.

Sastanak je održan u organizaciji programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, kroz realizaciju projekta "Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku (Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala) u cilju jačanja kapaciteta institucija za bolje razumijevanje izvještaja i praćenje preporuka Državne revizorske institucije i jačanja kapaciteta revizora da kroz postupke revizije uoče moguće koruptivne radnje.

Tokom sastanka eksperti su  prikupili relevantne informacije od predstavnika DRI o načinu funkcionisanja DRI, nalazima iz izvještaja, kao i saradnji sa Skupštinom Crne Gore i Tužilaštvom u cilju izrade Smjernica za predstavljanje nalaza revizije sa elementima korupcije i prevare i tehničkog dokumenta “Priručnik za revizore za otkrivanje prevara i korupcije u revizijama”.

U ime DRI, sastanku su prisustvovali senator Nikola N. Kovačević; senator Zoran Jelić; državni revizor – načelnik u sektoru V, Vladan Perović i  državna revizorka – načelnica u sektoru IV, Zorica Knežević.