Baner

DRI uputila zvanične dopise Ministarstvu finansija i socijalnog staranja povodom prijedloga zakona utvrđenih na 17. sjednici Vlade Crne Gore

Podgorica, 1. april 2021.godine – Povodom objavljenog saopštenja sa 17. sjednice Vlade Crne Gore održane 30. marta 2021. godine, u kojem je navedeno da je Vlada na predmetnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Prijedlog zakona o budžetu za 2021. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i Prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu, Državna revizorska institucija je uputila zahtjeve Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za dostavu navedenih dokumenata.

Imajući u vidu da je Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu utvrđen u ranijem sazivu Vlade, kao i da je povodom istog izvršena revizija i urađen izvještaj, Državna revizorska institucija zvaničnim dopisom zahtjeva od Ministarstva finansija i socijalnog staranja da se pored Prijedloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu dostavi informacija o eventualnim promjenama u odnosu na prethodno revidirani dokumenta, kao i informacija o eventualnim promjenama u elektronskoj bazi podataka Glavne knjige državnog Trezora.

Državna revizorska institucija je istovremeno zatražila od Ministarstva finansija i socijalnog staranja da dostavi utvrđeni Prijedlog zakona o budžetu za 2021. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i Prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu imajući u vidu njenu nadležnost da saglasno članu 6 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji prilikom donošenja budžeta Crne Gore i završnog računa Crne Gore daje Skupštini Crne Gore pregled svojih saznanja o buždetu i stanju imovine, ukazuje na uzroke i posljedice bitnih nedostataka i nepravilnosti i predlaže mjere za njihovo otklanjanje.

Zvanični dopisi upućeni Ministarstvu finansija i socijalnog staranja su integralno objavljeni na internet stranici Državne revizorske institucije.

Dopis Ministarstvu finansija i socijalnog staranja povodom Prijedloga zakona o završnom računu budžeta CG 2019 

Dopis Ministarstvu finansija povodom utvrđenih prijedloga zakona sa 17. sjednice Vlade