Baner

Sastanak predstavnika Državne revizorske institucije i SIGMA eksperata u okviru procesa ocjenjivanja reforme javne uprave

Podgorica, 31. mart 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije održali su online sastanke sa SIGMA ekspertima povodom godišnje SIGMA eksterne ocjene reforme javne uprave.

Prvi sastanak, održan 26. marta t.g. bio je posvećen razgovoru o ulozi Državne revizorske institucije u sprovođenju revizije Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore i ocjeni fiskalnih pravila. Predsjednik Senata je odgovarajući na pitanja eksperta za budžet prezentovao sadržaj Smjernica za ocjenu fiskalne odgovornosti, ulogu i metodologiju rada DRI u sprovođenju ocjene fiskalnih pravila, kao i proces izrade Izvještaja o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore. Fokus ovog sastanka je takođe bio na ocjeni kvaliteta podataka o neizmirenih obavezama.

Drugi dio sastanka se odnosio se na razgovor o dosadašnjem radu DRI, ispunjavanju nadležnosti, realizaciji strateških ciljeva, saradnji sa Skupštinom, kao i primjeni usvojenih revizorskih metodologija i priručnika u praksi.

U ime DRI, sastancima su prisustvovali predsjednik Senata DRI, dr Milan Dabović; senator Nikola N. Kovačević; senator Zoran Jelić; sekretar Institucije Dobrila Glomazić; državna revizorka – načelnica u sektoru I, Mihaela Popović; državni revizor – rukovodilac Odeljenja za praćenje fiskalne odgovornosti, Ivan Marojević; državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić; viša savjetnica III – savjetnica za odnose sa javnošću,  Skupštinom, Vladom i nevladinim sektorom Marija Pešić. Pilar Ormijana, koordinatorka za PFM, Marita Salgrave SIGMA ekspert za eksternu reviziju i John Howlin, SIGMA ekspert za budžet su predstavljali međunarodnu organizaciju SIGMA-u.

Povodom ovogodišnje ocjene SIGMA-e za oblast javnih nabavki, održan je takođe sastanak sa ekspertom SIGMA-e za javne nabavke g-dinom Zoranom Blaževićem. Senator Nikola N.Kovačević, državna revizorka – rukovoditeljka odeljenja u sektoru IV Vesna Mihailović i državna revizorka Tanja Dragović govorili su o revizijama DRI u oblasti javnih nabavki, najčešćim nepravilnosti i slabostima sistema javnih nabavki, centralizovanom procesu javnih nabavki, kao i saradnji DRI sa Direktoratom za politiku javnih nabavki, Komisijom za kontrolu postupka javnih nabavki i Upravom za inspekcijske poslove.

Evropska komisija je angažovala SIGMA-u da sprovede eksternu ocjenu svih oblasti reforme javne upave u Crnoj Gori, uključujući i ocjenu oblasti eksterne revizije. Krajnji rezultat ove ocjene jeste Izvještaj SIGMA o ocjeni reforme javne uprave, koji će biti izrađen i objavljen do kraja tekuće godine.