Baner

Mehanizmi saradnje između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore - rad na Planu aktivnosti za primjenu obaveza iz Protokola

Podgorica, 26. februar 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su drugom danu Konferencije posvećenoj saradnji između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, koju je podržala Vestminsterska fondacija za demokratiju.


Uvodno obraćanje na konferenciji su imali član Senata DRI Zoran Jelić i Emil Atanasovski, direktor Programa za Zapadni Balkan u Vestminsterskoj fondaciji. U ime Skupštine na konferenciji su prisustvovali sekretari skupštinskih odbora, dok su u ime DRI sekretar Institucije i načelnici sektora.


Na konferenciji se razgovaralo o dosadašnjoj primjeni i analizi obaveza iz Protokola o saradnji između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, kao i o razradi aktivnosti u cilju ispunjena obaveza iz Protokola.  U skladu sa zaključcima sa prvog dana Konferencije, učesnici su razgovarali o nacrtu Plana aktivnosti za realizaciju obaveza iz Protokola o saradnji između DRI i Skupštine, koji će nakon sugestija i prijedloga sekretara odbora biti dopunjen i prezentovan na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.