Baner

Ispunjavanje obaveza iz Protokola o saradnji Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore doprinosi daljem unapređenju kontrole trošenja javnih sredstava

Podgorica, 25. februar 2021. godine – Konferencija posvećena saradnji između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, podržana od strane Vestminsterske fondacije za demokratiju, održana je danas u Skupštini Crne Gore.


Otvarajući Konferenciju predsjednik Skupštine Crne Gore, Aleksa Bečić uputio je zahvalnost Vestminsterskoj fonadaciji za demokratiju i Ambasadi Velike Britanije u Podgorici na prepoznavanju potrebe jačanja kontrolne i nadzorne uloge Skupštine i neophodnost bližeg povezivanja Parlamenta i DRI. On je pozdravio spremnost da pomognu u pravljenju konkretnih koraka u cilju osnaživanja pomenute uloge Parlamenta. U tom kontekstu predsjednik Bečić je istakao da je jačanje kontrolne i nadzorne uloge parlamenta zadatak koji je 27. saziv Skupštine proklamovao kao prioritetan u njegovom radu, te stoga i saradnja zakonodavnog doma i DRI ima posebnu važnost. Predsjednik Bečić osvrnuo se i na rad Parlamentarne budžetske kancelarije, koja funkcioniše kao uža organizaciona jedinica Parlamentarnog instituta Skupštine Crne Gore.


„Produktivan rad Parlamentarne budžetske kancelarije, kroz stručnu podršku i pripremu materijala, i njena tijesna saradnja sa DRI, od presudnog je značaja za efikasan rad poslanika u ovoj oblasti, jer doprinosi boljem razumijevanju revizorskih izvještaja, nalaza i preporuka“, kazao je predsjednik Skupštine.


Predsjednik Senata Državne revizorske institucije, Milan Dabović, podsjetio je da se sistemskim i proaktivnim djelovanje Skupštine i Državne revizorske institucije kontinuirano unapređuje sistem upravljanja javnim finansijama i javnom potrošnjom. Krajnji cilj Državne revizorske institucije jeste da djeluje sistemski – da njeni rezultati revizija dovode do boljih sistemskih rješenja i unapređenja rada u javnom sektoru.

Direktor programa za Zapadni Balkan u Vestminsterskoj fondaciji za demokratiju, Emil Atanasovski naglasio je da je veoma zadovoljan današnjim događajem. „Današnji događaj je i prvi korak u jačanju saradnje sa relevantnim odborima i Parlamentarnom kancelarijom za budžet – kancelarijom koja je osnovana u sklopu našeg programa – i proširenje regionalne saradnje. Takođe ćemo kroz naš program pokušati da obezbijedimo aktivnu podršku medijima i civilnom sektoru da ojačaju svoje razumijevanje rada Državne revizorske institucije i pomognu u daljem jačanju veza između institucija i građana”, zaključio je Atanasovski. 


Britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Nj.E. Karen Medoks rekla je da ova konferencija pokazuje jačanje veza između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore. „Državna revizorska institucija dostavlja izvještaje Skupštini, izvještavajući o tome kako se troše javna sredstva. Ovo dozvoljava crnogorskoj Skupštini – sačinenoj od javno izabranih predstavnika svih partija – da procijene kako Vlada koristi novac poreskih obveznika. Skupština zato mora imati prave mehanizme kako bi omogućila puno razmatranje izvještaja koje prima i postupala po njima. Naši prethodni napori na uspostavljanju Parlamentarne budžetske kancelarije bili su važan korak ka tom cilju“, zaključila je ambasadorka Karen Medoks.

Sesija „Podrška i uloga Državne revizorske institucije“ bila je posvećena razgovoru o realizaciji obaveza iz Protokola o saradnji između Državne revizoske institucije i Skupštine Crne Gore, kao i o Komunikacionoj strategije DRI za period 2020 – 2024. godine. 


Senator Nikola N. Kovačević je rekao da od kvaliteta saradnje i odnosa sa Parlamentom zavisi ostvarenje uloge vrhovne revizorske institucije koje treba da ima u jednom sistemu finansijske kontrole. „Preventivna uloga Državne revizorske institucije se ogleda u utvrđivanju nalaza i davanju preporuka subjektima revizije u izvještajima o reviziji, koje imaju za cilj da im pomognu u otklanjaju nepravilnosti i slabosti u njihovom poslovanju. Proces praćenja realizacije preporuka vrhovne revizorske institucije jeste proces koji ne može funkcionisati djelotvorno bez učešća i podrške Parlamenta“, ocijenio je senator Nikola N. Kovačević. 


Senator Zoran Jelić je upoznao predstavnike Skupštine Crne Gore o Komunikacionoj strategije DRI i Akcionim planom, prezentujući aktivnosti koje se odnose na jačanje komunikacije i saradnje Državne revizorske institucije i Skupštine. „Uvjeran sam da će Državna revizorska institucija i Parlament kao ključni akteri u sistemu odgovornosti preuzeti odgovornost i ostati posvećeni principima partnerstva definisanim Protokolom o saradnji i da će se kroz realizaciju aktivnosti iz Komunikacione strategije dodatno jačati saradnja koja se temelji na međusobnom razumijevanju i poštovanju različitih nadležnosti i uloga“, zaključio je senator Zoran Jelić. 


U okviru sesije „Uloga Parlamentarne budžetske kancelarije i saradnja sa Državnom revizorskom institucijom“, senator dr Branislav Radulović je upoznao učesnike sa rezultatima rada DRI na polju razvoja i rezultata revizije uspjeha, kao i sa procesom praćenja realizacije preporuka. U saradnji sa DRI, Parlamentarna budžetska kancelarija je pripremila publikaciju „Revizija uspjeha“, koja je prezentovana učesnicima skupa. Publikacija sadrži pregled procesa vršenja revizije uspjeha sa statističkim podacima o nalazima i preporukama iz izvršenih revizija uspjeha.

Tokom druog radnog dana konferencije, razgovaraće se o konkretizaciji i razradi mjera i obaveza definisanih Protokolom o saradnji Skupštine i Državne revizorske institucije. Saradnja između Vestminsterske fondacije za demokratiju i Državne revizorske institucije nastaviće se nizom ranije dogovorenih aktivnosti čiji je glavni cilj doprinos izgradnji i očuvanju jačih i efektivnijih mehanizama odgovornosti i saradnje između vlasti i građana planiranih u sklopu zajedničkog projketa „Odgovorne i transparentne političke prakse“.

Konferencija je organizovana u cilju kreiranja platforme za razmjenu dobrih praksi sa skupštinskim odborima, Državnom revizorskom institucijom i Parlamentarnom budžetskom kancelarijom, razmatranje mehanizama i procedura za unapređenje međusobnih odnosa sa posebnim osvrtom na Protokol o saradnji Skupštine i Državne revizorske institucije, kao i sagledavanje rješenja za moguće izazove na ovom polju.

Sesije posvećene predsjednicima/cama i sekretarima/kama skupštinskih odbora, vodila je Državna revizorska institucija u saradnji sa međunarodnim ekspertima, a svoja iskustva su pored predsjednika Odbora za ekonomiju, budžet i finansije, predstavnika/ca Parlamentarne budžetske kancelarije Crne Gore iznijeli i predstavnici Škotske revizorske institucije i Parlamentarne budžetske kancelarije Sjeverne Makedonije.

Zaključci konferencije predviđaju jačanje saradnje kroz održavanje kontrolnih i/ili konsultativnih saslušanja u skupštinskim odborima povodom izvještaja o reviziji, kao i kreiranje jasnih mehanizama i procedura za praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije.

Kadrovi -  Konferencija  o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne Gore

Izlaganje predsjednika Skupštine Crne Gore Alekse Bečića

Izlaganje predsjednika Senata Državne revizorske institucije dr Milana Dabovića

Izlaganje ambasadorke Velike Britanije u Crnoj Gori, Nj.E. Karen Maddocks

Izlaganje direktora Programa za Zapadni Balkan u Vestminsterskoj fondaciji, gdina Emila Atanasovskog

Zaključci sa Konferencije o saradnji između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore