Baner

Saopštenje Državne revizorske institucije povodom teksta „DRI uništila dokumentaciju“

Podgorica, 21. februar 2021. godine – Državna revizorska institucija demantuje informaciju, koju su objavili određeni mediji da je „Državna revizorska institucija donijela odluku o uništavanju arhivske građe“.

Državna revizorska institucija, kao i sve druge institucije, podliježe zakonima i propisima  Crne Gore, pa i onim iz oblasti arhivske djelatnosti i kancelarijskog poslovanja. Dokumentaciju čiji je stvaralac, kao i dokumentaciju do koje dođe u postupku revizije arhivira, čuva, popisuje i izlučuje u skladu sa propisanim rokovima utvrđenim Listom kategorija registraturske građe Državne revizorske institucije sa rokovima čuvanja.

U cilju potpunog i pravilnog izvještavanja, Državna revizorska institucija obavještava javnost da je tokom redovnog obilaska registrature radi kontrole i pružanja neposredne stručne pomoći ovlašćeno lice Državnog arhiva Crne Gore dana 22. juna 2020. godine sačinilo Zapisnik, kojim je naložilo da Državna revizorska institucija u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti i podzakonskim aktima, formira komisiju za sređivanje arhivske građe i popis  bezvrijednog registraturskog materijala saglasno utvrđenoj Listi kategorija registraturske građe DRI sa rokovima čuvanja. Komisija koja je formirana Rješenjem od 29. juna 2020. godine  je izvršila predviđene aktivnosti u skladu sa propisima i o istom obavijestila Državni arhiv, koji je svojom odlukom od 07. septembra 2020. godine odobrio uništenje bezvrijednog registraturskog materijala za period od 2004-2014. godine.

Netačnim navođenjem i tumačenjem određenih informacija koje se odnose na rad Državne revizorske institucije pokušava se nanijeti šteta reputaciji i ugledu Državne revizorske institucije, koje je gradila godinama svojim objektivnim i nezavisnim radom i dokazala svojim rezultatima kako na domaćem tako i međunarodnom nivou.

Ovim putem ističemo značaj dosadašnje korektne i profesionalne saradnje sa medijima, koje smatramo svojim partnerima u promovisanju naše uloge i ispunjavanju zajedničkog cilja, koji se odnosi na jačanje odgovornosti, transparentnosti i dobrog upravljanja u javnom sektoru.