Baner

Održana konferencija na temu „Kako do izbornog integriteta“

Podgorica, 18.februar 2021. godine – Senator Državne revizorske institucije Crne Gore, Nikola Kovačević, učestvovao je na konferenciji koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije i Ambasade Velike Britanije.


Senator Nikola Kovačević je istakao da Državna revizorska institucija vrši reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata koje imaju parlamentarni status, na osnovu utvrđenog rizika revizije i metodološkog uputstva o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti.

Senator Kovačević je konstatovao da su kazne za kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata neadekvatne i partijama se isplati da ga krše kako bi osvojili što više mandata.

Na konferenciji su učestvovali i Jelena Perović, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, Danijela Đurović, poslanica SNP-a kao i Vanja Ćalović Marković, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).