Baner

Druga online radionica „Revizija troškova povezanih sa COVID 19“ u organizaciji SIGMA-e

Podgorica, 17.februar 2021. godine –  Predstavnici DRI prisustvovali su drugoj online radionici, u organizaciji SIGMA-e, za vrhovne revizorske institucije članice Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda.


Teme druge online radionice bile su sprovođenje efektivnih revizija tokom rada u okviru ograničenja nametnutih kao rezultat COVID 19 pandemije i pružanje uvjeravanja u vezi sa programima za suzbijanje pandemije COVID 19 u okviru revizije usklađenosti.

Gospodin Martin Sinkler (SIGMA ekspert) dao je kratak pregled o primjeni revizije usklađenosti s ciljem povećanja odgovornosti i transparentnosti hitnih troškova radi suzbijanja pandemije COVID 19 dok je gđa Marita Salgrave (SIGMA ekspert) prezentovala kako Državna revizorska institucija Letonije koristila reviziju usklađenosti u cilju pružanja uvjeravanja o troškovima povezanim sa COVID 19: proces odabira revizije, revizorski pristup, nalazi i mehanizmi izvještavanja, ispunjavanje očekivanja zainteresovanih strana.

Na radionici je diskutovano kako su Letonska vrhovna revizorska institucija i Računski sud Turske izvršile prilagođavanje u radu u odgovoru na ograničenja nametnuta radi ublažavanja uticaja pandemije.

Gđa Dobrinka Veskovska, pomoćnica generalnog revizora, navela je da su odluke Državnog zavoda za reviziju Sjeverne Makedonije, bile u skladu sa instrukcijama koje je dala Vlada i uspjeli su da sprovedu Godišnji program rada i da urade dodatne revizije usklađenosti izdataka vezanih za Covid.

Narednu online radionicu SIGMA će organizovati u martu ili aprilu mjesecu tekuće godine.