Baner

Održan sastanak predstavnika DRI i predstavnika Parlamentarne budžetske kancelarije

Podgorica, 09. februar 2021. godine – Povodom Konferencije o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne Gore u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju, koja će biti organizovana 25 - 26. februara 2021. godine održan je sastanak predstavnika DRI i Parlamentarne budžetske kancelarije.


Senator DRI dr Branislav Radulović posebno je apostrofirao potrebu da se kroz rad Parlamentarne budžetske kancelarije poslanici u Skupštini Crne Gore i članovi nadležnih odbora upoznaju sa novim tipovima revizija koje sprovodi DRI, posebno sa revizijama uspjeha koje DRI sprovodi po uzoru na Evropski revizorski sud i druge vrhovne državne revizorske institucije, prije svega Njemački savezni računski sud.

Revizorski tim DRI upoznao je predstavnike Parlamentarne budžetske kancelarije sa procesom sprovođenja revizije uspjeha kroz predstavljanje Uputstva o metodologiji vršenja revizije uspjeha i Smjernica za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI.

Bojana Bulut - šefica Parlamentarne budžetske kancelarije u prilog pripreme Konferencije prezentirala je aktivnosti Kancelarije i mogućnosti korišćenja nalaza DRI u radu skupštinskih odbora.

Sastanku su prisustvovali Blažo Savković - Državni revizor – načelnik u sektoru II, mr Ivana Jovanović - Državna revizorka – rukovodilteljka Odjeljenja za vršenje revizije uspjeha,  Jadranka Delibašić - Državna revizorka – rukovoditeljka Odjeljenja za razvoj revizije uspjeha,  i Goran Nikolić, samostalni savjetni I - saradnik za budžetske poslove – istraživač.