Baner

Državna revizorska institucija potpisala Memorandum o saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju

Podgorica, 22. januar 2021. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore i Vestminsterska fondacija za demokratiju potpisale su danas Memorandum o saradnji, čiji je glavni cilj saradnja i pružanje doprinosa transparentnosti i odgovornosti crnogorskih institucija.
Potpisivanje Memoranduma predstavlja formalni početak saradnje na veoma ozbiljnom, zajedničkom projektu čiji je cilj da se naglasi uloga revizije javnog sektora i njegove potrošnje, kao jednog od glavnih instrumenata koji se koriste za jačanje odgovornosti i povjerenja u državne institucije.

Projektom će se između ostalog pružiti ekspertska podrška u jačanju komunikacije, jačati saradnja sa Skupštinom Crne Gore, civilnim sektorom, medijima i međunarodnim institucijama.

Događaj su otvorili: predsjednik Senata Državne revizorske institucije, gdin Milan Dabović, izvršni direktor Vestminsterske fondacije za demokratiju iz Londona, gdin Entoni Smit  i britanska ambasadorka u Crnoj Gori, NJ.E. Karen Medoks.

Otvarajući događaj, predsjednik Senata Državne revizorske institucije, gdin Milan Dabović je iskazao zahvalnost Vestminsterskoj fondaciji za demokratiju i Britanskoj ambasadi u Crnoj Gori na pružanju podrške Državnoj revizorskoj instituciji u ispunjavanju njenih strateških prioriteta i visokih standarda u oblasti revizije javnog sektora.


Direktor Vestminsterske fondacije za demokratiju, gospodin Entoni Smit naglasio je da je veoma zadovoljan početkom saradnje sa Državnom revizorskom institucijom.

„Kroz ovu inicijativu, Vestminsterska fondacija za demokratiju će podržati saradnju Državne revizorske institucije sa Skupštinom Crne Gore, pokušavajući da ojača saradnju sa relevantnim odborima i Parlamentarnom kancelarijom za budžet (PBO) - kancelarijom koja je osnovana kroz inicijativu naše Fondacije - i proširiti regionalnu saradnju. Takođe ćemo pokušati da pružimo aktivnu podršku medijima i civilnom sektoru kako bismo pojačili njihovu saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, istovremeno jačajući veze između civilnog sektora i institucija“, pojasnio je Smit.


Britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Nj.E Karen Medoks rekla je da je revizija javnog sektora jedan od glavnih instrumenata koji se koriste za jačanje odgovornosti i povjerenja u vladu. „Uloga Državne revizorske institucije nije samo da izvještava o korišćenju javnih sredstava, već i da osigura da Skupština i poreski obveznici razumiju kako se novac troši.“

Ambasadorka Medoks je dodala i da je važan element rada revizorske institucije u tome da osigura da građani zaista čitaju i razumiju njihove izveštaje. „Razumijem da Državna revizorska institucija radi na poboljšanju svoje komunikacije sa crnogorskom javnošću i civilnim društvom. Vlade su odgovorne poreskim obveznicima i moraju biti transparentne u pogledu svojih aktivnosti. To je osnovni princip demokratije“, zaključila je ona.


Senator Zoran Jelić, koji predvodi projekat u ime Državne revizorske institucije je izjavio da potpisani Memorandum prepoznaje potrebe i prioritete Državne revizorske institucije definisane strateškim dokumentima, posebno Komunikacionom strategijom. Sve planirane projektne aktivnosti će doprinijeti da nalazi i rezultati Državne revizorske institucije budu još vidljiviji.


Saradnja između Vestminsterske fondacije za demokratiju i Državne revizorske institucije podrazumijeva set ranije dogovorenih aktivnosti čiji je glavni cilj doprinos izgradnji i očuvanju jačih i efektivnijih mehanizama odgovornosti i saradnje između vlasti i građana.