Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji „Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010. i 2011. godini“

Podgorica, 30. april 2013. godine - Nadležni Kolegijum Državne revizorske institucije (DRI) u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Dragiša Pešić (član Kolegijuma), u skladu sa članom 144 Ustava Crne Gore i članovima 7, 12 i 13 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, na sjednici održanoj dana 29.04.2013. godine, na bazi prethodno sprovedenog pregovaračkog procesa i izjašnjenja subjekata revizije dostavljenih 15.04.2013. godine na preliminarni nalaz DRI od 18.02.2013. godine i obavljenih konsultacija sa subjektima revizije 22, 24 i 29 aprila 2013. godine usvojio je Konačan izvještaj o reviziji „Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010 i 2011 godini“.   

Konačan Izvještaj o reviziji „Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010. i 2011. godini“  zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.


Izvještaj o reviziji “ Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010. i 2011. godini”