Banner

Saopštenje za javnost

Podgorica, 04. april 2013. godine 

Dana 04. aprila 2013. godine, Senat Državne revizorske institucije je održao 105. redovnu sjednicu Senata, na kojoj je usvojio izmjene i dopune Godišnjeg plana revizija Državne revizorske institucije za 2013. godinu.

Shodno članu 39. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore, sjednicom je predsjedavao najstariji član Senata Državne revizorske institucije, gdin Dragiša Pešić.

Senat Državne revizorske institucije usvojio je izmijenjen sastav Kolegijuma za rukovođenje revizijama s obavezom realizacije svih revizija utvrđenih Godišnjim planom revizija za 2013. godinu.

S tim u vezi, Senat Državne revizorske institucije odredio je dr Milana Dabovića, člana Senata, za rukovodioca revizije Završnog računa budžeta Crne Gore za 2012. godinu; dr Branislava Radulovića, člana Senata, za rukovodioca revizije državnih garancija Vlade Crne Gore za 2010. i 2011. godinu, kao i gdina Dragišu Pešića, člana Senata, za rukovodioca revizije godišnjeg finansijskog izvještaja političkih partija za 2012. godinu.

Takođe je konstatovano da, usljed činjenice da Senat trenutno broji tri od pet ustavno definisanih članova Senata, Skupština Crne Gore trebalo bi da u što kraćem roku pristupi imenovanju nedostajuća dva člana Senata i novog Predsjednika Senata Državne revizorske institucije.