Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa Stomatološke komore Crne Gore za 2019. godinu

Podgorica, 2. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucije je izvršila finansijsku reviziju Završnog računa Stomatološke komore Crne Gore za 2019. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije izražava se uslovno mišljenje na finasijsku reviziju Završnog računa Stomatološke komore Crne Gore za 2019. godinu i pozitivino mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju usklađenosti.

Finansijskom revizijom Završnog računa Stomatološke komore Crne Gore za 2019. godinu je utvrđeno da su finansijski izvještaji u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima brojčanog iskaza, ne sadrže materijalne greške, osim u pogledu pojedinih knjiženja i ispunjavanja finansijskih obrazaca.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da su poslovne aktivnosti, koji se prije svega odnose na donošenja odluka usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa Stomatološke komore Crne Gore za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Konačan izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Stomatološke komore Crne Gore za 2019. godinu