Banner

Odbor direktora 13. Jul Plantaže dostavio DRI Odluku o utvrđivanju smjernica za sprovođenje aktivnosti u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu kojeg je sačinila Državna revizorska institucija

Podgorica, 2. oktobar 2020. godine – U skladu sa članom 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, nadležni Kolegijum DRI je u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu, između ostalog naložio subjektu revizije da Društvo u roku od 30 dana dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove.

S tim u vezi, Odbor direktora 13. Jul Plantaže AD Podgorica je dostavio Odluku o utvrđivanju smjernica za sprovođenje aktivnosti u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu.

Odluka o utvrđivanju smjernica za sprovođenje aktivnosti u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu je integralno objavljena na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Odluka o utvrđivanju smjernica za sprovođenje aktivnosti u vezi sa Izvještajem o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja kompanije za 2018. godinu kojeg je sačinila Državne revizorske institucije