Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva kulture za 2019. godinu

Podgorica, 15. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva kulture za 2019. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu  dr Branislav Radulović (Senator – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (Senator – član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva kulture za 2019. godinu i uslovno  mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva kulture za 2019. godinu nije, u svim materijalnim aspektima, pripremljen u skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja. U Izvještaju o novčanim tokovima III pogrešno su prikazane 3 (tri) pozicije i to: ostala lična primanja, transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i kapitalni izdaci. Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva kulture utvrđene su značajne neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o državnoj imovini i Zakonom o obligacionim odnosima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva kulture za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva kulture za 2019. godinu