Baner

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Bar za 2017. godinu

Podgorica, 20. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Bar za 2017. godinu.

JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj je dostavio Plan aktivnosti za sprovođenje preporuka DRI, kao i Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti za sprovođenje preporuka iz Izvještaja o reviziji za 2017. godinu. Shodno Planu aktivnosti, Centar je planirao da četrnaest preporuka realizuje u 2019. godini, četiri preporuke do 31.12.2019. godine, dok dvije preporuke do 28.02.2020. godine.

U konačnom Izvještaju o reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Bar za 2017. godinu, DRI je dala ukupno 20 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. DRI je izvršila provjeru realizacije preporuka iz dostavljenog Izvještaja, koja je izvršena u decembru 2019. godine.

Provjerom realizacije preporuka je utvrđeno da je Centar, od četrnaest preporuka koje je planirao da sprovede u 2019. godini, realizovao devet, četiri nijesu realizovane, dok se realizacija jedne preporuke nije mogla utvrditi.

S obzirom da rokovi iz Plana aktivnosti nijesu istekli za određen broj preporuka iz izvještaja, Državna revizorska institucija će u cilju kontinuiranog izvještavanja o realizaciji preporuka zatražiti novi izvještaj nakon isteka rokova.

Kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Bar za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici.

Realizacija preporuka Centra za socijalni rad Bar za 2017. godinu