Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Biram Bar za 2018. godinu

Podgorica, 15. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Biram Bar za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Radule Žurić član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Biram Bar za 2018. godinu nije sastavljen u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja jer subjekt revizije u Godišnjem finansijkom izvještaju koji je dostavljen u zakonskom roku nije iskazao prihode u  iznosu 12.076,06€ i  troškove u iznosu od  7.582,43.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 6), Zakona o računovodstvu (član 19), Zakona o obligacionim odnosima (član 639), Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima i MRS 8.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Biram Bar za 2018. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Biram Bar za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Biram Bar za 2018. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Biram Bar za 2018. godinu