Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske za 2018. godinu

Podgorica, 27. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Radule Žurić član Kolegijuma izražava  uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Crnogorske  za 2018. godinu sastavljen u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim navedeno u Izvještaju  pod tačkom 10.1.5- Blagajničko poslovanje, tačkom 10.2.1- Prihodi i tačkom 10.3 – Rashodi.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 6), Zakona o računovodstvu (član 19), Zakona o zapošljavanju ( član 26) i Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske za 2018.godinu izvršena je kontrola realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske za 2017.godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja subjekta revizije za 2018.godinu utvrđeno je da je isti realizovao 4 preporuke,nije realizovao 4 preporuke, a djelimično je realizovao jednu preporuku.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Crnogorske za 2018. godinu